miércoles, 12 de octubre de 2016

La forma(ció) literària

cuadros de Narcís Comadira
«[...] estic convençut que l’educació per la literatura, a través de la literatura, i potser no tant de la literatura, és la millor de totes perquè forma els cervellets infantils amb allò que els constitueix, el llenguatge. I ho fa amb el llenguatge en la seva màxima tensió energètica, que és la literatura. La literatura ens descobreix el món tal com és i també tal com podria ser i, esclar, tal com no hauria de ser. Voleu millor educació? La quantitat d’experiència que vehicula la literatura és enorme, tant, que mai una vida humana podria adquirir-la. Però a través de la literatura, sí. I arriba a l’ànima humana en dosis concentrades de llenguatge. L’ànima, que és feta de llenguatge, rep quantitats ingents d’experiència i de coneixements a través del llenguatge. I, a més, amb plaer. El plaer ajuda a fixar aquests coneixements i aquestes experiències. Ensenyar amb la literatura és també ensenyar a descobrir el plaer d’aprendre. Per això cal ensenyar a llegir, a llegir en profunditat, ensenyar a fer lectures ben fetes... Això és, o hauria de ser, l’educació literària. No pas solament parlar d’èpoques, autors, arguments, tècniques..., sinó ensenyar a endinsar-se en allò que fa que un text sigui de debò literatura: la forma.»
NARCÍS COMADIRA, L’educació literària, Diari Ara, 7/10/2016 (via flux)

2 comentarios:

Elena dijo...

La palabra crea el mundo.

Elena dijo...

Y, hablando de palabras, Francisco Rico replica a AP-R con Las académicas y los académicos. En fin, creo que no nos vamos a quitar de encima fácilmente a los tontos y las tontas. Cada vez son más y es más insoportable escuchar ese desdoblamiento.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...